Sva plaćanja vršit će se u valuti BiH (KM). Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice je pretvoren u vašu lokalnu valutu prema kursu Udruženja kreditnih kartica.