Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.
Prodavač je Slabadoni d.o.o., a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavaču te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene su izražene u Konvertibilnim markama, s PDV-om. Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te eurima. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavača kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio, prodavač ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
Prodavač se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavač se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

REKLAMACIJE

Prodavač se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.Slabadoni.com. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan proizvod nakon čega će prodavač u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.
Prodavač nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (kompanije koja obavlja poslove dostave proizvoda).

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristiti za rad
ili difuziju, te prodavati proizvode prodavača niti bilo koji dio tih proizvoda

UOPŠTENO

Slabadoni d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje Slabadoni.com stranica. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža Slabadoni.com Internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama.
Slabadoni d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako Vam Slabadoni d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Slabadoni d.o.o. ne može garantovati da će usluge na Slabadoni.com odgovarati Vašim potrebama. Slabadoni d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo
Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail: info@slabadoni.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.