Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu
bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.
Prodavatelj je Slabadoni d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu,
pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE


Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke
i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDV-
om.Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te eurima.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.


PLAĆANJE


Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica:
MasterCard, Maestro ili Visa.


ISPORUKA


Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.
Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati
proizvod dostavljaču (uposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavac se odriče svake
odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac
ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi
se poslala zamjenska pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavac
ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
Prodavac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobra-
va online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku do
5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu)
zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna
kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe
Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, prodavac se obvezuje poslati obavije
st isključivo u obliku elektronske pošte kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download i upute. Nakon
primitka elektronske pošte (obavijesti o downloadu) kupac može odmah pristupiti downloadu proizvoda.


REKLAMACIJE


Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda nave-
denom na www.Slabadoni .ba. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarno
m izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prijenosniku zvuka
prodavatelj preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan
reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku
neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan
prijenosnik zvuka nakon čega će prodavatelj u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat
novca, već isključivo zamjenski proizvod.
Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni
dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju downloada proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti download
zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavatelja prodavatelj se obvezuje poslati
elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog
tehničkih problema na server prodavatelja, kupac je dužan o tome kontaktirati
prodajnu službu prodavatelja koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće
sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat
novca u ovoj situaciji.
U slučaju da kupac ne može downloadati proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za prodavatelja, već
su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost I
nije dužan kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan downloadati proizvod, nakon toga više neće moći, bez
obzira što je izvršio uplatu, downloadati proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve
reklamacije.


ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA


Sva prava nakladnika i nositelja programa na snimljenom i tiskanom djelu su pridržana. Izdavač i
nakladnik je Slabadoni d.o.o. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za rad
io difuziju te prodavati proizvode prodavatelja niti bilo koji dio tih proizvoda.


OPĆENITO


Slabadoni d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korište
nje Slabadoni.ba stranica. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom k
upovine.
Usluge koje Vam pruža Slabadoni .ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći ra
čunalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama.
Slabadoni d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do
kojih može doći.
Iako Vam Slabadoni d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Slabadoni d.o.o.
ne može garantirati da će usluge na Slabadoni .ba odgovarati Vašim potrebama. Slabadoni d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo
Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@Slabadoni .ba kako bismo je otklonili na najbrži
mogući način.